Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers

Van harte welkom op de website van de K.V.L.S.

Kent u de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers (K.V.L.S.)?

De Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers werd in mei 1936 gesticht, door schrijvers die de nood aanvoelden om zich in groep te bewegen en aan anderen hun werk te laten lezen en er zo uitstraling aan te geven.

 

De KVLS streeft het doel na jonge schrijvers op te sporen en aan te moedigen om zich samen met andere schrijvers in een  vriendschappelijke sfeer te verenigen. De KVLS wil dichters, prozaschrijvers, heemkundigen, geschiedschrijvers e.a. een weg bieden tot publicatie in het tijdschrift OOSTLAND. Ook het organiseren van literaire activiteiten is een onderdeel van haar werking. De vereniging zal ook in de mate van het mogelijke steun bieden en raad verstrekken bij eigen publicatie via de K.V.L.S. of een uitgeverij.


 

Het lidgeld bedraagt 32.00 €  per jaar abonnement van Oostland inbegrepen. Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer: 

BE82 7795 9846 4368 van de KVLS, 3770 Riemst. Vermelden: Lid KVLS.