Wie zijn wij? 

Add Headings and they will appear in your table of contents.

In mei 1936 werd de Vereniging van Limburgse Schrijvers gesticht door schrijvers die de nood aanvoelden om zich in groep te bewegen en alzo aan anderen hun werk te laten lezen en er uitstraling aan te geven.

In 1986 kreeg de Vereniging van Limburgse Schrijvers het predikaat "Koninklijk".

De Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers heeft als doel mensen samen te brengen, die met schrijven begaan zijn. Dit kunnen zowel literaire, heemkundige als geschiedschrijvers zijn. De vereniging wil jonge schrijvers opsporen en aanmoedigen en alle Limburgse schrijvers in een vriendschappelijke sfeer samenbrengen.

Zij wil dichters, prozaschrijvers, heemkundigen, geschiedschrijvers e.a. een weg bieden tot publicatie in het tijdschrift Oostland. Ook het inrichten van literaire avonden is een onderdeel van haar werking. De vereniging zal ook, in de mate van het mogelijke, steun bieden en raad verstrekken bij eigen publicatie via de K.V.L.S. of een uitgeverij.